fbpx

Lamelni parket

Lamelne parkete odlikuje vrlo niska nabavna cena u odnosu na klasične ili ostale parkete. Lamel parket je specifičan parket koji se vrlo često koristio prilikom stanogradnje. Letvice lamel parketa su debljine 8mm vodoravno postavljene na mrežici kao mozaik parket. Najčešće je postavljen kao engleski vez i isporučuje se u kockama spremnima za postavu. Prednosti lamel parketa je mogućnost postavljanja na podloge koje nisu idealno ravne, kao veoma lak način postavljanja. Lamelni parket imamo od hrastovog, jasenovog i bukovog drveta.