fbpx

Lepak za parket Pacolit

Disperzioni lepak za parket

RECOLL 25-2K NEW

Disperzioni lepak za parket Pacolit

Pakovanje: 5kg, 25kg

CENA (za 5kg): 1,150.00 rsd (sa PDV)
CENA (za 25kg): 4,300.00 rsd (sa PDV)

Pacolit se primenjuje za lepljenje lamel parketa i lepljenje klasičnog parketa (dužine do 500mm). Optimalni uslovi lepljenja: Dozvoljen sadržaj vlage u betonu maksimalno 3% a u parketu 8-12%. Temperatura lepka, parketa i okoline minimalno 10 stepeni. Potrošnja lepka (zavisno od podloge) ne sme da prelazi 2,2 kg po metru kvadratnom. Dalju obradu parketa vršiti nakon 24 sata. Pre nanošenja lepka na podlogu se četkom nanse prajmer, koji se priprema tako što se napravi rastvor Pacolita i vode u odnosu 1:5. Pre upotrebe lepak dobro promešati. Nanosi se ravnomerno nazubljenom lopaticom u sloju debljine ne manje od 1mm na predhodno pripremljnu podlogu, položi se parket i dobro pritisne. Otvoreno vreme od nanosa lepka do početka lepljenja procesa iznosi u odnosu na sobnu tempetaturu i podlogu 10 -20 minuta. Ako lepak stoji duže vreme u otvorenoj ambalaži potrbno ga je zaštiti tankim slojem vode, kako bi se izbeglo stvaranje pokorice. Kod ponovne upotebe lepila, vodu odliti a lepak dobro promešati.

Disperziono lepak za parket Pacolit S

Pakovanje: 5kg, 25kg

CENA (za 5kg): 1,400.00 rsd (sa PDV)
CENA (za 25kg): 5,950.00 rsd (sa PDV)

Pacolit S se prevashodno koristi za lepljenje lamel parketa i klasičnog parketa (dužina 500- 600 mm). Ovo lepilo je pojačano. Optimalni uslovi lepljenja: Dozvoljen sadržaj vlage u betonu maksimalno 3% a u parketu 8-12%. Temperatura lepka, parketa i okoline minimalno 10 stepeni. Potrošnja lepka (zavisno od podloge) ne sme da prelazi 2,2 kg po metru kvadratnom. Dalju obradu parketa vršiti nakon 24 sata. Pre nanošenja lepka na podlogu se četkom nanse prajmer, koji se priprema tako što se napravi rastvor Pacolita i vode u odnosu 1:5. Pre upotrebe lepak dobro promešati. Nanosi se ravnomerno nazubljenom lopaticom u sloju debljine ne manje od 1mm na predhodno pripremljnu podlogu, položi se parket i dobro pritisne. Otvoreno vreme od nanosa lepka do početka lepljenja procesa iznosi u odnosu na sobnu temperaturu i podlogu 10-20 minuta.

pacolit lepak S

Pacolit-S

pacolit PU lepak

Lepak za parket Pacolit PU

Pakovanje: 7kg, 10kg

CENA (za 7kg): 2,950.00 rsd (sa PDV)
CENA (za 10kg): 3,750.00 rsd (sa PDV)

Pacolit na bazi poliuretana se koristi za lepljenje, klasičnog parketa (dužine preko 600mm), kao i ostalih klasičnih parketa, jednoslojnog parketa, dvoslojnog parketa (600-1200mm), troslojnog parketa, mozaik parketa, egzotičnih parketa, entarzija. Dozvoljen sadržaj vlage u betonu maksimalno 3% a u parketu 8-12%. Temperatura lepka, parketa i okoline minimalno 10 stepeni. Potrošnja lepka (zavisno od podloge) 1,2 -1,5 kg po metru kvadratnom. Odnos mešanja A:B(težinski) 6:1. Dalju obradu parketa vršiti nakon 24 sata. Podloga treba da bude čvrsta i glatka bez prašine i masnoće. U slučaju jako poroznih podloga koje stvaraju prašinupreporučuje se upotreba prajmera. Pre upotrebe komponentu B sipati u komponentu A i dobro homogenizovati. Mešanje komponenti vrši se mašinski 3-5 minuta na 300 o/min. Ne mešati ručno. Ne menjati odnos mešanja komponente A i komponente B, jer će dovesti do lošijeg kvaliteta lepka. Na pripremljenu podlogu lepak se nanosi ravnomerno nazubljeno špahtlom npr. Tip 83. Podne obolge odmah postavljati na svež lepak. Vreme obrade od mešanja komponenti do početka vezivanja iznosi oko 60 minuta.

Pacolit Primer 30 5/1

CENA: 3,450.00 rsd (sa PDV)

PR 30 je visokokvalitetan jednokomponentan poliuretanski predpremaz – prajmer izraden bez vode.

pacolit pr 30

Pacolit Primer 30 5/1

pacolit pr 35

Pacolit Primer 35 5/1

CENA: 7,320.00 rsd (sa PDV)

PR 35, Jednokomponentni poliuretanski predpremaz – prajmer – bez rastvarača; poboljšava vezu podloge i poliuretanskih lepkova

Ostali brendovi